مرزهای تایلند از یازدهم تیر به روی گردشگران خارجی باز شد

 کاهش آمار شیوع ویروس کرونا در جهان به بازگشایی مرزهای کشورها انجامید. تایلند نیز از 11 تیر مرزهای خود را به روی گردشگران خارجی گشود.